Osteopati

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. Som osteopater må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Vi finner sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Behandlingen baserer seg på manuell undersøkelse og behandling. Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for. Behandlingen er trygg og individualisert – og egner seg for pasienter i alle aldre.

Osteopaten kan behandle:

  • Akutte og langvarige lidelser og skader
  • Redusere og manipulere arrvev
  • Hodepine (migrene)
  • Problemer med fordøyelsen
  • Idrettsskader

Behandlingen er godt egnet for pasienter i alle aldre. Vår osteopat heter Birgitte Økland.

Osteopat i Oslo