Fysioterapi

Våre behandlere er godkjente fysioterapeuter som holder et høyt faglig nivå, og utvikler og fornyer hele tiden oppdatert kunnskap og forskning ved deltagelse på kurs. Vi tilbyr et allsidig behandlingstilbud og arbeider tett med øvrige spesialister.

Hos sFIT Helse jobber vi blant annet med arbeidsrelaterte skader og problemstillinger, aktivitets- og idrettsskader, overbelastningsskader og kroniske smerter.

Vi tilbyr fysioterapibehandling spesielt for

  • Smerter og redusert funksjon i muskel – og skjelettsystemet som følge av overbelastning eller akutt skade
  • Opptrening før og etter operasjoner
  • Langvarige smertetilstander (kroniske smerter)
  • Psykosomatiske/kroppslige plager
  • Arbeidsrelaterte plager og problemstillinger
  • Aktivitetsrelaterte plager / skader
  • Forebygging og behandling av idrettsskader
Fysioterapeut i Oslo