Lege – Idrettsmedisin

sFIT Helse er lokalisert på Fornebuporten Helsehus. Vi har et samarbeid med fire fastleger.

Lege-idrettsmedisin - Photo by rawpixel.com from Pexels