Helse i bedrift

sFIT Helse tilbyr et forebyggings- og behandlingssystem av muskel- og skjelett lidelser for bedrifter som streber etter å redusere sykefravær grunnet belastningsskader hos de ansatte.

Fravær i din bedrift koster

Over 50 % av arbeidsfraværet i Norge er grunnet nerve-, skjelett-, og muskelrelaterte lidelser og arbeidsfraværet har økt med 33% siden 2009 på grunn av muskel og skjelettplager. Rask tilgang til behandling for personer med akutte og subakutte ryggsmerter reduserer sykefraværet med 35%. De aller fleste virksomheter har vesentlige kostnader knyttet til fravær og tapt produktivitet. Med enkel og målrettet innsats kan denne kostnaden reduseres betraktelig.

I 2011 kostet det en vilkårlig bedrift i snitt 13000NOK hver uke en ansatt har sykefravær, og i 2017 kan vi forvente at dette har økt til 16000NOK

§ 4-1.Generelle krav til arbeidsmiljøet
Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.
…Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer

bedriftstjenester