Behandlingsforsikring – Behandling dekket av helseforsikring

Vi har avtale med Nordic Netcare og Vertikal Helse som inkluderer de fleste forsikringsselskaper. Behandlingsforsikring er en forsikring som dekker et gitt antall behandlinger årlig og veldig mange har i dag behandlingsforsikring eller helseforsikring privat eller gjennom sin arbeidsgiver. Husk å få godkjenning fra forsikringsselskapet så tidlig som mulig ved oppstart av behandling og aller helst før oppstart.

Her er en liste over de vanligste forsikringsselskapene med behandlingsforsikring

 • Nordic Netcare
 • Vertikal Helse
 • Gjensidige
 • If
 • Sparebank 1 Forsikring
 • Storebrand
 • Tryg Forsikring
 • DNB
 • Codan
 • Protector
 • Eika

Våre behandlere er godkjente fysioterapeuter og holder et høyt faglig nivå. Vi tilbyr et allsidig behandlingstilbud og arbeider tett med øvrige spesialister.

Hos sFIT Helse jobber vi blant annet med arbeidsrelaterte skader og problemstillinger, aktivitets- og idrettsskader, overbelastningsskader og kroniske smerter.

Typiske utfordringer hos pasienter

 • Smerter og redusert funksjon i muskel – og skjelettsystemet som følge av overbelastning eller akutt skade
 • Opptrening før og etter operasjoner
 • Langvarige smertetilstander (kroniske smerter)
 • Psykosomatiske/kroppslige plager
 • Arbeidsrelaterte plager og problemstillinger
 • Aktivitetsrelaterte plager / skader
 • Forebygging og behandling av idrettsskader