Skattefri behandling og trening

Behandling og trening som har til hensikt å forebygge skader og belastningslidelser, anses skattefrie for arbeidstaker. Det er imidlertid en forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjon og behandling/treningsopplegg og man må ha med en begrunnelse i regnskapet.

Eksempel på velferdstiltak som er skattefrie for de ansatte

  • Når behandling har til hensikt å forebygge skader og belastningslidelser. For eksempel om man sitter mye ved en kontorpult. Eller det er en stressende jobb.
  • Massasje dersom arbeidsstillingen generelt er ensidig og statisk. Typisk også kombinert med stort arbeidspress som forårsaker stive skuldre og anspent nakke som igjen ofte fører til lange sykemeldinger.
  • Når arbeidsgiver dekker bedriftsmedlemskap (eksempelvis ti kort på 50 ansatte) hvor det arrangeres et felles opplegg for de ansatte.
  • Når arbeidsgiver leier helsestudioet for bestemte tidsrom i uken, og dette har preg av fellesarrangement.
  • Når arbeidsgiver leier inn en fysioterapeut eller en aerobicinstruktør som skal trene de ansatte i bedriftens lokaler.
Osteopat i Oslo