Tjenester til Bedrifter

Vårt konsept er modulbasert slik at bedriften kan velge hva som passer.

Analyse

Vi gjør en systematisk kartlegging av de ansattes type stol, sittestilling, nerve-, muskel- og skjelettrelaterte plager, og i hvilken grad dette påvirker sykefraværet og arbeidsinnsatsen til den enkelte. Deretter setter vi sammen en anbefaling for behandlingene individuelt tilpasset ut fra plager, kapasitet og målsetning.

  • Varighet: 60 minutter per person
  • Pris: 1500,- per person

Forebyggende Behandling

En av våre behandlere møter i bedriften der et rom er gjort tilgjengelig. De ansatte i bedriften skriver seg opp på liste og behandling skjer fortløpende. Hver behandling vil ta rundt 30 minutter. Bedriften kan velge å la de ansatte betale hele eller deler av behandlingen, eller at bedriften dekker hele kostnaden.

  • Pris pr. 7.5 timers dag i bedrift betalt av bedriften: 6000,-

Energipause

Forskning ved NASA viser at arbeidsprestasjoner er synkende hos de fleste utover ettermiddagen og et avbrudd fra jobbsituasjonen vil få opp effektiviteten med opp til 35%. Vi kommer til din bedrift og gjennomfører øvelser som forebygger skjelett og muskellidelser med fokus på å gi de ansatte et kort avbrekk samtidig som de raskt er tilbake i arbeid.

  • Varighet: 20 minutter
  • Pakke to ganger i uken i fem uker: 10000,- i bedrift

Forebyggende Forbedring

Basert på resultatene av analyse og treningsplan gjennomfører vi en intensiv fem ukers treningsperiode med to treninger i uken ledet av instruktør med autorisasjon til å behandle. Hensikten er at man skal øke styrken og lære øvelsene slik at man kan utføre disse på egenhånd og ha grunnleggende kunskap om hvordan unngå vanlige helseplager som forårsaker sykefravær. Treningene kan foregå i sFIT Helse sine lokaler eller vi kan komme til dere.

  • 45 minutter per gang
  • Individuell forebyggende trening pr. gang 1000,- i bedrift eller 490,- på klinikk
  • Pakke to ganger i uken i fem uker: 9000,- i bedrift eller 4410,- på klinikk
  • Forebyggende Trening i gruppe: pr. gang 2000,- i bedrift eller 1500,- på klinikk
  • Pakke to ganger i uken i fem uker: 18000,- i bedrift eller 13500,- på klinikk

Tjenester til Bedrifter*I bedrift pris gjelder innenfor en radius av 15km fra Fornebu.

bedriftstjenester